Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Η θητεία ως Δημάρχου Καλλιδένδρου - Έτος 2000ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
1) Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, Ειρήνη και προσωπική ευτυχία στον καθένα.
Η χρονιά που διανύσαμε ήταν μια περίοδος που κατ' αρχή είχε σαν στόχο να τεθούν οι βάσεις, για την ομαλή λειτουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, μιας νέας πραγματικότητας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας με την ψήφιση και την εφαρμογή του Ν.2539/97 που υλοποιεί στην πράξη το πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας».
Αυτή η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικού ΟΤΑ άρχισε από το μηδέν και απαίτησε πολύ χρόνο και αγώνα διότι έπρεπε να ξεπεραστούν μια σειρά από διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά ελλείμματα.
Αν προσθέσουμε επί πλέον και την προκατάληψη, τις αγκυλωμένες και αναχρονιστικές νοοτροπίες, τις πολυποίκιλες αντιδράσεις που προβάλλονταν και προβάλλονται ακόμη και τώρα, καθημερινά, θα χαρακτήριζα την έως σήμερα πορεία ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά δύσκολη και μάλιστα πολλές φορές θα έλεγα και επίπονη.
Ωστόσο, η περίοδος που ακολουθεί ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Τ.Α. της χώρας.
Και τούτο διότι για πρώτη φορά υπάρχει μια διαφορετική διάταξη των δυνάμεών της και ταυτόχρονα ασκεί πολλές αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο.
Θα πρέπει όμως να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία και από όλους τους άλλους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας της ζωής.

2) Είναι σύνηθες το φαινόμενο πολλές φορές η θεωρία να απέχει από την πράξη.
Έτσι λοιπόν, στην πρακτική εφαρμογή του Προγράμματος είναι λογικό να εμφανίζονται αρκετές δυσκολίες, αδυναμίες και παραλείψεις.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται η εξέταση μιας σειράς θεμάτων και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων με θεσμικές ρυθμίσεις, σχέδια νόμου, τροπολογίες, για την γενικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΟΤΑ, έτσι που να ξέρει η Αυτοδιοίκηση τι έχει και τι περιμένει από την κεντρική εξουσία, ώστε να σχεδιάσει τις πολιτικές της και τις παρεμβάσεις της.
Άλλωστε και στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ επισημάνθηκαν αρκετές αδυναμίες του προγράμματος και υπήρξε μια σειρά από προτάσεις για την βελτίωση και την αναβάθμιση του θεσμού.
Επομένως θεωρούμε ότι η κυβέρνηση, και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί της Τ.Α. θα πρέπει να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης και υλοποίησης των εξαγγελιών καθώς και την συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων Ο.Τ.Α. ώστε στο συντομότερο δυνατό χρόνο να μεταβληθούν αυτοί σε ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους, κύτταρα τοπικής ανάπτυξης και προόδου.
3) Όσον αφορά την πορεία των έργων τεχνικής υποδομής του Δήμου Καλλιδένδρου, θα πρέπει να πούμε ότι, σύμφωνα με την έγκριση κατανομής του 50% των οικονομικών πόρων του ΕΠΤΑ, για τον δήμο μας αναλογούν 317.000.000 δρχ.
Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης του πρώτου έργου (κατασκευή διοικητηρίου) και στο στάδιο έγκρισης δημοπράτησης του δεύτερου έργου (Ύδρευση του δήμου).
4) Στην προοπτική της ολοκλήρωσης του νέου μοντέλου Τ.Α. ο στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Έτσι λοιπόν για μας η ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένα μονοδιάστατο ποσοτικό μέγεθος.
Ανάπτυξη σήμερα είναι μια σύνθετη και ολοκληρωμένη διαδικασία, πολυδιάστατη που στοχεύει στην ποσοτική, ποιοτική και κοινωνική αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Και για να γίνουμε πιο σαφείς και κατανοητοί θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι εμείς πιστεύουμε σε μα νέα θεώρηση των μέχρι τώρα πραγμάτων.
Δίνουμε δηλαδή βαρύτητα, σε κάθε τι που αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής όλων μας. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την νοοτροπία των κονδυλίων, μόνο για έργα τσιμέντου και ασφάλτου (όχι ότι δεν θα γίνουν και αυτά εκεί που χρειάζονται) και να ασχοληθούμε με θέματα που έχουν σχέση με την αναβάθμιση ζωής και αξιών. Που έχουν ως κέντρο και αφετηρία τον Άνθρωπο.
Η λέξη ΑΝΘΡΩΠΟΣ, όπως είναι γνωστό, προέρχεται από τις λέξεις – άνω και θρώσκω - δηλαδή βλέπω προς επάνω, και είναι από μόνη της η λέξη αυτή μια διαρκής υπενθύμιση του επιπέδου που ο άνθρωπος οφείλει να κινείται και να στοχεύει, αν θέλει να συνεχίζει να λέγεται έτσι.
Έτσι λοιπόν για μας ο δρόμος προς την ανάπτυξη περνάει τόσο μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης όσο και από την δημιουργία των ανάλογων κοινωνικών υποδομών.